Privacy & Disclaimer

Drankpakketten.nl is geheel zorgvuldig en accuraat opgericht. Het gebruik van gegevens van de mensen die onze website bezoeken wordt tevens nauwlettend gecontroleerd en ook dragen we nauwlettend zorg voor de beveiliging van persoonlijke informatie die op onze website gedeeld wordt.

Verder is het niet mogelijk rechten te ontlenen aan Drankpakketten.nl voor de door ons gedeelde informatie. Ook is het ten strengste verboden om zowel beeldmateriaal als informatie van Drankpakketten.nl, dat beschikt over auteursrecht, openbaar te maken, te archiveren of te verspreiden zonder dat daar toestemming van Drankpakketten.nl voor is gegeven.

Privacy

Als bezoeker van onze website heeft u de mogelijkheid om persoonlijke informatie achter te laten op de website. Wanneer u namelijk wenst gebruik te maken van onze contactpagina laat u uw naam, postcode en e-mailadres achter. Drankpakketten.nl verzekert u dat deze informatie uitsluitend gebruikt wordt voor marketinggerelateerde doeleinden. Via deze manier kan Drankpakketten u benaderen op het gebied van relevante gedeelde informatie. Zodra besloten wordt om persoonsgegevens in te voeren wordt er tevens ingestemd met het gebruiken van deze persoonlijke informatie.

Aansprakelijkheid

De website van Drankpakketten.nl is geheel zorgvuldig samengesteld en ingericht. Desondanks kan Drankpakketten.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor zaken die betrekking hebben op de compleetheid en juistheid van de gedeelde informatie die op de website wordt weergegeven. Zodoende is Drankpakketten.nl niet aansprakelijk voor schade die mogelijk geleden wordt als gevolg van beslissingen en/-of daden die gebaseerd zijn op de door ons gedeelde informatie. Daarnaast is deze Privacy & Disclaimer uitsluitend van toepassing op de website van Drankpakketten.nl

Drankpakketten.nl beschikt over het recht om op ieder gewenst moment deze Privacy & Disclaimer aan te passen zodra er veranderingen in de wet plaatsvinden die van toepassing kunnen zijn op ons. Tot slot heeft Drankpakketten.nl het recht om de content van de website op ieder gewenst moment aan te passen.